Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1: Uw vakantie boeken en een contract afsluiten

Inschrijven voor een van onze vakanties houdt in dat je akkoord gaat met onze verkoopvoorwaarden en RGPD, evenals met ons huishoudelijk reglement.

1.1 – Reserveringsprocedure :

Uw reservering kan worden gemaakt :

Alle reserveringen (accommodatie of standplaatsen) zijn op naam en kunnen niet worden overgedragen.

Je reservering is definitief zodra je een aanbetaling van 25% van de totale verblijfskosten hebt gedaan, plus de reserveringskosten en de annuleringsverzekering (als je voor deze optie hebt gekozen).
De huur wordt pas definitief na onze toestemming en na ontvangst van het totale bedrag van het verblijf en de reserveringskosten.
1e geval: u betaalt de aanbetaling en/of het restbedrag van de verblijfskosten per creditcard bij uw telefonische of online inschrijving.
2e geval: u gebruikt een andere betalingswijze: na ontvangst van uw optiecontract beschikt u over een in uw optiecontract bepaalde termijn om ons uw betaling te sturen en zo uw reservering te bevestigen. Na het verstrijken van deze termijn wordt uw reserveringsaanvraag automatisch geannuleerd.
Het restbedrag moet 1 maand voor aankomst betaald zijn. Als deze termijn niet in acht wordt genomen, wordt de reservering geannuleerd en blijft de reeds betaalde aanbetaling behouden.

 

De namen, voornamen en leeftijden van alle deelnemers moeten uiterlijk bij aankomst worden doorgegeven. Alle wijzigingen in je reservering moeten SCHRIFTELIJK worden doorgegeven.

 

We herinneren je eraan dat elk verzoek voor een specifieke oriëntatie of situatie een extra service is waarvoor moet worden betaald: “optie keuze staanplaats” (zie prijslijst). Als u bij uw reservering niet voor deze optie kiest, kunt u een staanplaats aangeven die aan uw verwachtingen voldoet en wij zullen ons uiterste best doen om u tevreden te stellen. Dit is echter geen contractuele garantie.


Voor reserveringen van huuraccommodaties: Om veiligheids- en verzekeringsredenen mag het aantal personen niet hoger zijn dan de capaciteit die voor elk type accommodatie is vastgesteld (inclusief pasgeboren baby’s). Anders behoudt de camping zich het recht voor om bij aankomst de toegang tot de accommodatie te weigeren zonder terugbetaling of financiële vergoeding.

 
Tenten of andere installaties zijn niet toegestaan op het perceel van uw huuraccommodatie.

1.2 – Betalingsvoorwaarden

Voor reserveringen die meer dan 30 dagen voor het begin van het verblijf worden gemaakt, moet een aanbetaling van 25% van het bedrag van de gereserveerde diensten worden betaald, evenals de reserveringskosten (niet terugbetaalbaar – zie prijslijst).

 

Het saldo van het verblijf moet uiterlijk 30 dagen voor de aankomstdatum betaald worden voor huuraccommodaties en campingverblijven.

Voor boekingen die minder dan 30 dagen voor het begin van het verblijf worden gemaakt, moet de volledige betaling op het moment van de boeking worden voldaan.

 

Wij accepteren geen cheques voor de betaling van verblijven ter plaatse; deze worden uiterlijk een maand voor aankomst geaccepteerd.
Elke latere wijziging van het toepasselijke btw-tarief tussen het moment waarop de tarieven werden bepaald en het moment waarop het verblijf werd gefactureerd, zal leiden tot een overeenkomstige wijziging van de prijs inclusief btw.

 

De annuleringsgarantie is optioneel en moet worden betaald naast de huurprijs en tegelijk met de aanbetaling (zie prijslijst).
Onze prijzen zijn inclusief accommodatie, toegang tot het aquacentrum, waterverbruik, elektriciteit, de benodigde uitrusting voor het aantal personen dat overeenkomt met de gekozen accommodatiecategorie (exclusief extra personen), een voertuig per staanplaats en toegang tot animatie en activiteiten die gratis zijn.

Voor reserveringen van kampeerplaatsen worden maximaal 6 personen op de kampeerplaats geaccepteerd.

 

Onze prijzen zijn exclusief extra voertuigen (motor, aanhanger, tweede voertuig, enz.), extra installaties (tweede tent of omgebouwd voertuig, enz.) op staanplaatsen, een extra persoon, dieren, dagelijkse bezoekers, annuleringsgarantie, reserveringskosten, toeristenbelasting en huisvuil. Extra diensten zijn ook beschikbaar tegen extra kosten: bed- en badlinnen, babypakket, enz.

1.3 – Geen aanwezigheid op locatie

Bij gebrek aan informatie van uw kant, zal uw accommodatie niet langer als beschikbaar beschouwd worden vanaf middernacht op de dag van uw geplande aankomst.

1.4 – Minderjarigen

Minderjarigen die niet worden begeleid door een opgaande ouder of wettelijke vertegenwoordiger worden niet toegelaten. De leeftijd van de deelnemers wordt gecontroleerd op de dag van aankomst. Als deze regel niet wordt nageleefd, wordt de reservering geannuleerd, blijft het verblijf verschuldigd en vindt er geen restitutie plaats. Er worden geen uitzonderingen gemaakt.

1.5 – Terugtrekkingsperiode
 

De wettelijke bepalingen met betrekking tot het herroepingsrecht bij verkoop op afstand zoals beschreven in de consumentencode zijn niet van toepassing op toeristische diensten (artikel L.121-20-4 van de consumentencode). Voor elke bestelling van een verblijf op de camping heeft de klant dus geen herroepingsrecht.

2. Vergoedingen

2.1 – Reserveringskosten
 

Voor elke reservering worden reserveringskosten in rekening gebracht (zie prijslijst), ongeacht de duur van het verblijf.

2.2 – Promotiekortingen
 

Cottage Parks behoudt zich het recht voor om promotionele acties te organiseren in overeenstemming met de geldende regelgeving. De tarieven die worden toegepast in het kader van deze acties zijn alleen geldig volgens de specifieke verkoopvoorwaarden die verbonden zijn aan deze acties en kunnen niet worden toegekend voor verkoop buiten deze acties om. In geen geval kunnen deze promoties met terugwerkende kracht worden toegepast of geldig zijn na de datum waarop de aanbieding afloopt.

3. Annulering van verblijf

3.1 – Annulering van het verblijf
 

In geval van annulering van een verblijf past Cottage Parks de volgende voorwaarden toe:
– Elke reservering die 30 dagen voor aankomst van de huurder niet is betaald, wordt beschouwd als automatisch geannuleerd, zonder verdere herinnering van onze kant en zonder terugbetaling van aanbetalingen of schadevergoeding aan de huurder.
– In het geval dat de cheque voor de betaling van het saldo wordt geweigerd door de bank en als u de situatie niet binnen 48 uur rechtzet, wordt de reservering automatisch geannuleerd, zonder terugbetaling van de aanbetaling of vergoeding aan de huurder.
– In geval van annulering behouden wij 100% van de totale verblijfskosten. Alle annuleringen moeten per e-mail worden doorgegeven aan contact@camping-latama.com.
– Als u niet komt opdagen op de dag van uw reservering, en zonder enige informatie van uw kant, wordt uw accommodatie na middernacht niet langer als beschikbaar beschouwd. In dit geval behouden wij 100% van de kosten van uw verblijf.
– In geval van verblijfsvermindering om welke reden dan ook, is Cottage Parks in geen geval verplicht de huurder de bedragen terug te betalen die overeenkomen met deze verblijfsvermindering.
– Deze bepalingen zijn niet van toepassing als de huurder aantoont dat er sprake is van overmacht in de zin van artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek.

NB: Aangezien COVID-19 sinds 11 maart 2020 op de lijst van wereldwijde pandemieën staat, zijn deze gevolgen niet langer onvoorspelbaar of onverwacht. Als gevolg hiervan valt COVID-19 niet langer onder de annuleringsvoorwaarden met betrekking tot overmacht.

3.2 -Annuleringsdekking
 

Als u de optionele Annuleringsgarantie afsluit (zie prijslijst), bent u verzekerd van :

– terugbetaling van de betaalde bedragen, exclusief administratiekosten en de Annuleringsgarantie.
De Annuleringsgarantie dekt 100% van de kosten van het verblijf als de annulering meer dan 7 dagen voor het begin van het verblijf plaatsvindt, en 75% als de annulering binnen 7 dagen voor het begin van het verblijf plaatsvindt.
– een pro rata terugbetaling van de huurprijs, exclusief administratiekosten, annuleringsgarantie en schoonmaakkosten, als u de gehuurde accommodatie voor de geplande einddatum moet verlaten.

 

De garantie is van toepassing als de klant, zijn of haar echtgeno(o)t(e), de personen die op het huurcontract vermeld staan, zijn of haar voorouders of nakomelingen of die van zijn of haar echtgeno(o)t(e), alleen door een van de volgende oorzaken verhinderd zijn te vertrekken:
– Overlijden, een ziekte die onbekend was op het moment van het boeken van het verblijf of een ongeval dat zich voordoet nadat het verblijf geboekt is;
– Overlijden van de voorouders of nakomelingen van de klant: broers, zussen, schoonzonen, schoondochters, enz.
– Een oproep van een administratieve, gerechtelijke of militaire autoriteit of als jurylid.
– Verhindering gerechtvaardigd door ontslag, weigering van verlof door de werkgever, overplaatsing van de klant of zijn/haar echtgeno(o)t(e), of faillissement van het bedrijf waarvan de klant manager is.

 

Om effectief te zijn, moet de dekking in geval van ziekte of ongeval worden gerechtvaardigd door een medisch voorschrift dat minder dan een maand voor de aankomstdatum is gedateerd.
Elke annulering MOET schriftelijk worden gemeld aan de verantwoordelijke van uw vakantieverblijf.
Om gebruik te kunnen maken van de annuleringsgarantie, moet u de camping 24 uur voor aankomst op de hoogte stellen van de reden van annulering.
U heeft 10 dagen vanaf de datum van annulering om ons de nodige bewijsstukken te sturen, gedateerd en ondertekend: medische verklaring, overlijdensakte of werkgeversverklaring, naargelang het geval.
Zodra alle benodigde bewijsstukken zijn ontvangen en gevalideerd, zal de terugbetaling binnen 1 maand plaatsvinden.

Artikel 4 – Verloop van de reis

Zoals vereist door de wet, moeten alle klanten zich houden aan onze huisregels, die zijn gedeponeerd bij de prefectuur en worden weergegeven in onze receptie. Een kopie is beschikbaar op aanvraag.

 

4.1 – Aankomst en vertrek
 

In huuraccommodaties: aankomst vanaf 17.00 uur, vertrek voor 10.00 uur.

Wij bieden een optie “vroege aankomst” tegen extra kosten, als je voor 17.00 uur toegang tot je accommodatie wilt (zie prijslijst).
– In het geval van een vroege aankomst garanderen we je toegang tot je accommodatie voor 12.00 uur. Er kan echter geen precieze tijd worden gegeven. Dit hangt af van een aantal factoren: beschikbaarheid van de accommodatie op voorhand, vertrektijd van vorige huurders, aantal vroegtijdige aankomsten aangevraagd op dezelfde dag, beschikbaar personeel, enz.
– Om van toepassing te zijn, moet de optie voor vroege aankomst ten minste 7 dagen voor het begin van je verblijf worden aangevraagd en betaald, afhankelijk van beschikbaarheid.
Als je op de dag van vertrek na 10.00 uur in je accommodatie wilt blijven, bieden we de optie “laat uitchecken” tegen een toeslag (zie prijslijst).
– In het geval van een late check-out moet je accommodatie voor 13.00 uur verlaten zijn als je niet hebt gekozen voor de optie “schoonmaakpakket” en je de schoonmaak zelf doet; voor 12.00 uur als je ook hebt gekozen voor de schoonmaakoptie. Afhankelijk van beschikbaarheid.

 

Kampeerplaatsen: aankomst vanaf 14u, vertrek voor 12u.

 

Kampeerplaatsen met privé sanitair: aankomst vanaf 15.00 uur, vertrek voor 12.00 uur.

 

Als je accommodatie of kampeerplaats niet op het aangegeven tijdstip verlaten is, wordt er een toeslag voor laattijdig vertrek berekend.

4.2 – Borg
 

Op de dag van aankomst wordt u gevraagd een borgsom te betalen per creditcard (geblokkeerd op uw rekening, maar niet afgeschreven) of in contanten. Er worden geen cheques geaccepteerd. 30€ voor kale staanplaatsen, 100€ voor staanplaatsen met privé sanitair, 300€ voor huuraccommodaties en 600€ voor stacaravans.

Je kunt de borg ook online storten, voor je aankomst, met behulp van de Swikly-link die je per e-mail hebt ontvangen. Aan deze service zijn kosten verbonden (zie prijslijst).
In het geval van een late aankomst nadat onze receptie is gesloten, en zodat je de sleutels kunt overhandigen, is het noodzakelijk om je borg voor aankomst te storten. Dit kan worden gedaan via de Swikly-link die je per e-mail hebt ontvangen of telefonisch bij de receptie met een creditcard.

 

De borg wordt binnen 48 tot 72 uur na je vertrek aan je terugbetaald, nadat is gecontroleerd of de accommodatie schoon en onbeschadigd is (breuk, behalve serviesgoed, diefstal, afval dat niet is weggegooid, enz.) Als er schade wordt geconstateerd of als de accommodatie niet goed is schoongemaakt, wordt er een bedrag in rekening gebracht op je borg. Voordat er kosten in rekening worden gebracht, brengen we je hiervan per e-mail op de hoogte en houden we de bedragen in die nodig zijn om de huuraccommodatie te herstellen.

 

Als u een contante borg heeft achtergelaten, moet u een afspraak maken met de receptie voor een inventarisatie van de inrichting op de dag van uw vertrek. De borg kan dan op dezelfde dag aan je worden terugbetaald.

Als u zich niet houdt aan de schoonmaakprocedure die is aangegeven in uw accommodatie, worden extra schoonmaakkosten in rekening gebracht, die worden ingehouden op uw borg (zie prijslijst).
Uit respect voor onze schoonmaakteams ontslaan de schoonmaakkosten je niet van het legen van de vuilnisbakken in je accommodatie, het afwassen van het serviesgoed dat je hebt gebruikt en het verzamelen van al je persoonlijke afval.

Voor elke andere speciale service kan een extra borg worden gevraagd.

4.3 – Toestand van het terrein
 

Camping La Tamarissière stelt alles in het werk om zijn vakantiegangers in de best mogelijke omstandigheden te ontvangen. Wij verzoeken u echter bij aankomst de inventaris (QR-code aanwezig in uw accommodatie) en de algemene staat van uw accommodatie te controleren. Indien u onregelmatigheden constateert, verzoeken wij u de receptie van de camping binnen 24 uur per e-mail te informeren en eventueel foto’s toe te voegen: contact@camping-latama.com
Na deze tijd erkennen de vakantiegangers dat de inventaris en de accommodaties in orde zijn. Zo kan de receptie zo snel mogelijk ingrijpen als dat nodig is, maar ook om geschillen over de teruggave van uw borg na uw vertrek te voorkomen.

4.4 – Schoonmaak
 

De eindschoonmaak moet door de gasten zelf worden gedaan, behalve in de accommodaties met zwembad en Tribu Pool, waar de schoonmaak is inbegrepen. Je wordt in je accommodatie herinnerd aan de procedure.
Als je de schoonmaak niet zelf wilt doen, kun je kiezen voor de optie “schoonmaakpakket” tegen extra kosten. De prijs van het schoonmaakpakket hangt af van het type accommodatie dat je huurt, zie prijslijst. Als het schoonmaakpakket op de dag van vertrek wordt afgesloten, wordt er een toeslag in rekening gebracht.
Uit respect voor onze schoonmaakteams ontslaat het schoonmaakpakket je niet van het legen van de vuilnisbakken in je accommodatie, het afwassen van gebruikt serviesgoed en het verzamelen van al je persoonlijke afval.
Als u zich niet houdt aan de schoonmaakprocedure die is aangegeven in uw accommodatie, worden extra schoonmaakkosten in rekening gebracht die worden ingehouden op uw borg (zie prijslijst).

4.5 – Rust en groepen minderjarigen
 

Rust en stilte zijn vereist op Camping La Tamarissière tussen 23.00 uur en 07.00 uur (tussen middernacht en 07.00 uur in het hoogseizoen).

 

Ter herinnering: minderjarigen die niet worden begeleid door een opgaande ouder of wettelijke voogd worden niet toegelaten tot Camping La Tamarissière. De leeftijd van de deelnemers wordt gecontroleerd op de dag van aankomst. Als deze regel niet wordt nageleefd, wordt de reservering geannuleerd, blijft het verblijf verschuldigd en vindt er geen terugbetaling plaats. Er worden geen uitzonderingen gemaakt.

4.6 – Huurverzekering
 

De klant moet bij zijn verzekeringsmaatschappij nagaan of hij een vakantie-uitbreiding heeft als onderdeel van zijn opstalverzekering en de bijbehorende dekkingsvoorwaarden. Als dit niet het geval is, moet de huurder zich verzekeren tegen de risico’s die inherent zijn aan zijn beroep. Deze omvatten ongevallen, diefstal, verlies en beschadiging van persoonlijke bezittingen (koffers, voorwerpen, meubels, kostbaarheden, voertuigen, fietsen, enz.) Hij moet ook een verzekering afsluiten voor schade die hij of zijn begeleiders kunnen veroorzaken aan de gehuurde accommodatie of de camping. Klanten moeten op eerste verzoek een bewijs van hun verzekeringsdekking overleggen. Bij het huren of uitlenen van fietsen moeten klanten een verzekering afsluiten tegen diefstal, verlies of beschadiging.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

De camping is niet aansprakelijk voor schade aan de uitrusting van de kampeerder die door zijn schuld is ontstaan; een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor de uitrusting is verplicht.

Wij wijzen u er tevens op dat de camping en Cottage Parks niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het achterlaten van persoonlijke bezittingen in uw huuraccommodatie bij het verlaten van het terrein.

Artikel 6 – Klachten

Elke klacht betreffende een verblijf moet per e-mail worden gestuurd naar sav@cottageparks.fr. Om in aanmerking te worden genomen, moet deze klacht Cottageparks Méditerranée uiterlijk 15 dagen na het einde van de diensten bereiken.

 

Als er binnen 30 dagen geen antwoord is ontvangen, kan de klant zijn klacht per aangetekende brief met ontvangstbevestiging sturen naar Cottageparks Méditerranée, afdeling kwaliteit.

Bij gebrek aan een bevredigend antwoord of bij gebrek aan een antwoord binnen 60 dagen, kan de klant de zaak voorleggen aan de bemiddelaar: Société de médiation professionnelle 24 rue Albert de Mun, 33 000 Bordeaux.

 

Elke negatieve of beledigende opmerking die op het web is geplaatst voordat een schriftelijke klacht per e-mail naar sav@cottageparks.fr is gestuurd, geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
Ook ongepast of respectloos gedrag tegenover ons personeel geeft geen recht op schadevergoeding, ongeacht de problemen tijdens uw verblijf.

Artikel 7 – Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Franse recht en elk geschil met betrekking tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Tribunal de Grande Instance of de Tribunal de Commerce van Béziers.

Artikel 8 – Bescherming van uw gegevens

De gegevens die bij uw reservering worden verzameld, worden geregistreerd met behulp van de CRM-software E-season van Séquoïa-soft.

De verzamelde gegevens zijn essentieel voor het administratieve beheer. Sommige van uw gegevens kunnen ook worden gebruikt om onze etablissementen te promoten.
De gegevens worden gedurende 5 jaar bewaard.
U kunt te allen tijde toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens, deze corrigeren, vragen om verwijdering ervan of gebruik maken van uw recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op het volgende e-mailadres: dpo@cottageparks.fr

Tama

Bravo ! Vous avez trouvé l'élément caché sur notre site !

Merci de remplir à présent le formulaire suivant afin de participer au tirage au sort final qui aura lieu le 24/12/23.

Modalité du jeux concours sur notre page Facebook et Instagram.